به نام خداوند جان و خرد...

 

 

 

 

به نام خداوند جان و خرد


کزین برتر اندیشه برنگذرد


خداوند نام و خداوند جای


خداوند روزی ده رهنمای


 

خداوند کیوان و گردان سپهر


فروزنده ماه و ناهید و مهر


ز نام و نشان و گمان برترست


نگارندهٔ بر شده پیکرست


به بینندگان آفریننده را


نبینی مرنجان دو بیننده را


نیابد بدو نیز اندیشه راه


که او برتر از نام و از جایگاه


سخن هر چه زین گوهران بگذرد


نیابد بدو راه جان و خرد


خرد گر سخن برگزیند همی


همان را گزیند که بیند همی


ستودن نداند کس او را چو هست


میان بندگی را ببایدت بست


خرد را و جان را همی سنجد اوی


در اندیشهٔ سخته کی گنجد اوی

بدین آلت رای و جان و زبان


ستود آفریننده را کی توان


به هستیش باید که خستو شوی


ز گفتار بی‌کار یکسو شوی


پرستنده باشی و جوینده راه


به ژرفی به فرمانش کردن نگاه


توانا بود هر که دانا بود


ز دانش دل پیر برنا بود


از این پرده برتر سخن‌گاه نیست


ز هستی مر اندیشه را راه نیست

 

شاعر: فردوسی

طبقه بندی: خدا در شعر فارسی،
برچسب ها:به نام خداوند جان و خرد، فردوسی، شعر درباره خدا، اشعار شاعران درباره خدا،
دنبالک ها:منبع،
[ شنبه 28 تیر 1393 ] [ 12:21 ب.ظ ] [ love of god ] [ star() ]