مناجاتی با خدا

 


I Am Thankful
 I can see the beauty all around me.
 There are those whose world is always dark
 
خدا را سپاس
 من میتونم تمام زیبایی های پیرامونم را ببینم
 کسانی هستند که دنیا یشان همیشه تاریک و سیاه هست
 
I am Thankful…
I can walk.
 There are those who have never taken their first step.
 
خدا را سپاس
 من میتونم راه برم ..کسانی هستند که هیچوقت نتونسته اند. حتی یک قدم بردارند
 
I Am Thankful …
My heart can be broken.
 There are those who are so hardened they cannot be touched
 
خدا را سپاس
 که دل رئوف و شکننده ای دارم
 کسانی هستند که این قدر دلشون سنگ شده که هیچ محبت و
 احساسی رو درک نمیکنن
 


ادامه حرفهای اسمونی

برچسب ها:مناجاتی باخدا، مناجاتی به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی، خدا،
دنبالک ها:منبع،
[ سه شنبه 31 تیر 1393 ] [ 03:28 ب.ظ ] [ love of god ] [ star() ]